Noutati ITM
Înapoi

15.06.2020 - Activitatea de control mai 2020

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2020, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii mai 2020, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile intreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămanal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 51 agenți economici, din care 23 au fost sanctionați, aplicându-se 20 amenzi, în cuantum total de 215.000 lei, și 38  avertismente.

În urma controalelor, au fost depistate 13 persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă,  angajatorii fiind sancționați contravențional.

Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la:

 • nerespectarea prevederilor legale privind  munca suplimentară, respectiv repausul săptămânal ;
 • nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte ; 
 • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nerespectarea obligației de a  pune la dispoziția inspectorilor de muncă  documentele și informațiile solicitate necesare controlului ;
 • neprezentarea evidenţelor privind timpul de muncă al conducătorilor auto.

.156/2000                                   

Deficiențele constatate  pentru care s-au aplicat avertismente :

 • nerespectarea dispozițiilor legale privind sărbătorile legale;
 • nerespectarea obligației păstrarii copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv ;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, a modificării respectiv  suspendării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete.

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate  au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

Au fost verificați 28 agenți economici inspectorii de muncă aplicând  o amendă în cuantum  de  6.000 lei  pentru neasigurarea materialelor igienico-sanitare.

Deficiențele constatate ca urmare a controalelor:

 1. lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție;
 2. neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție ;
 3. controlul medical la angajare și/sau periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 4. nu a fost efectuată instruirea suplimentară a lucrătorilor la reluarea activității după încetarea șomajului tehnic ;
 5. nu au fost consemnate în fișele individuale ale lucrătorilor instrucțiunile proprii de prevenire a contaminării cu noul coronavirus.

 

Pentru deficiențele constatate inspectorii de muncă au aplicat avertismente și au dispus măsuri de remediere a acestora.

 

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul