MASS-MEDIA
Back

15.07.2022 - Acțiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderile mici

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj desfășoară acțiuni de monitorizare a respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mici, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate. 

Astfel, se urmărește atât conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cât şi identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderi mici.

În Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă sunt stabilite principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea,  instruirea lucrătorilor precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Astfel, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale, cât și să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate, şi la amenajarea locurilor de muncă.

Ulterior evaluării riscurilor, măsurile de prevenire, metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator trebuie să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii.

Luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de accidente de muncă şi boli profesionale, Inspecţia Muncii are ca prioritate creșterea nivelului de respectare a cerinţelor legale în toate întreprinderile.

În acest context şi având în vedere specificitatea întreprinderilor mici care se confruntă adesea cu resurse limitate, cu riscuri profesionale care nu sunt cunoscute și evaluate, care nu aplică măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2022 a fost inclusă această acțiune de monitorizare  concentrată pe întreprinderile mici (10-49 lucrători) din toate domeniile de activitate.

                                             

 

Luminița Elena Nemeș                                                       Mariana Pop

                 Inspector șef                                                                   Consilier CCRP