MASS-MEDIA
Înapoi

15.09.2020 - Activitatea de control din luna August 2020

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2020, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii august 2020, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă                         

Acțiunile intreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămanal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 61 agenți economici, din care 36 au fost sancționați, aplicându-se 17 amenzi, în cuantum total de 218.000 lei, și 52  avertismente.

În urma controalelor, au fost depistate 10 persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă,  angajatorii fiind sancționați contravențional.

Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la:

 • nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară ;
 • nerespectarea prevederilor legale privind  repausul săptămânal ;
 • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • nerespectarea obligatiei de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului ;
 • nerespectarea de către angajator a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate necesare controlului;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite.

56/2000

Deficiențele constatate  pentru care s-au aplicat avertismente :

 • nerespectarea dispozițiilor legale privind sărbătorile legale;
 • nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară;
 • nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv ;
 • nerespectarea obligației, ca anterior începerii activității, angajatorul să înmâneze salariatului un exemplar din contractul  individual de muncă ;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, a modificării  acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
 • nerespectarea de către operatorii de transport rutier a obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile conform prevederilor O.G. nr.37/2007.

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate  au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 72 agenți economici  aplicându-se  o amendă în cuantum  de  4.000 lei  pentru exercitarea  meseriei de stivuitorist fără autorizarea prevăzută de legislaţia specifică.

Deficiențele constatate,ca urmare a controalelor, pentru care s-au aplicat 32 avertismente:

 1. nu se asigură echipament individual de protecție pentru toți lucrătorii;
 2. nu a fost efectuată instruirea suplimentară a lucrătorilor cu privire la riscurile induse de noul coronavirus și măsurile care se impun în atare situație ;
 3. treapta de acces între încăperi nu este semnalizată, conform prevederilor legale, prin marcare și semnalizare de atenționare, astfel încât să fie eliminate riscurile de accidentare
 4. controlul medical la angajare și/sau periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 5. evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale cât și a planului de prevenire și protecție nu a fost revizuită pentru toate locurile de muncă;
 6. tematicile de instruire periodică nu sunt întocmite pe activități și nici completate cu prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
 7. măștile de protecție nu sunt purtate pe toată durata programului de lucru.   

Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere.

 

Luminița Elena Nemeș                                            Mariana Pop

                       Inspector șef                                                         Consilier CCRP