MASS-MEDIA
Înapoi

15.09.2020 - Zile libere plătite pentru părinți

Prin OUG nr.147/2020 s-a stabilit că părinții ai căror copii nu mai pot merge la școală din cauza epidemiei de coronavirus vor primi zile libere plătite. Pentru a face această măsură aplicabilă, a fost emis  Ordinul MMPS nr.1375/2020, ce conține modelele actelor necesare părinților pentru a solicita angajatorului zile libere plătite, respectiv o cerere și o declarație pe propria răspundere.

Concret, ordinul conține modelul cererii și a declarației pe propria răspundere (modelele documentelor se pot descărca de pe site-ul ITM SĂLAJ la secțiunea ”Formulare contract individual de muncă, alte formulare”) pe care vor trebui să le completeze părinții care vor să beneficieze de zile libere, dacă se închid unitățile de învățământ din cauza epidemiei de coronavirus.

Astfel,  în OUG nr. 147/2020 se prevede acordarea de zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor, în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă .

Aceste zile libere plătite se vor acorda părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

•  au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară;

•  celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Părintele va depune o cerere la angajatorul său, care va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor precum și, dacă este cazul, de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor acestei Ordonanțe de urgență.

Pentru fiecare zi liberă, părintelui i se acordă o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Indemnizaţia este în sumă brută fiind supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile Codului fiscal.

Prevederile ordonanţei de urgenţă se aplică tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţii  serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020-2021.

                                                                                

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul