MASS-MEDIA
Back

16.03.2021 - Activitatea de control din luna Februarie 2021

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2021, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii februarie 2021, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă               

Acțiunile intreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 65 agenți economici, din care 16 au fost sancționați, aplicându-se 3 amenzi, în cuantum total de 10.000 lei, și 23  avertismente.

Încălcări ale pevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la:

 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;
 • nerespectarea obligatiei de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului;
 • completarea registrului general de evidență a salariaților cu date eronate sau incomplete.

6/2000

Deficiențele constatate  pentru care s-au aplicat avertismente :

 •   nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv ;
 • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, respectiv a modificării  acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite.

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 40 agenți economici.  

Deficiențele constatate, ca urmare a controalelor, pentru care s-au aplicat 23 avertismente:

 1. nu s-a efectuat instruirea lucrătorilor, cu consemnare in fișele de instruire, cu privire la riscurile induse de virusul SARS-CoV-2 și măsurile care se impun;
 2. evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale  și  planul de prevenire și protecție nu au fost revizuite cu privire la riscul de contaminare cu Covid 19;
 3. controlul medical la angajare și/sau periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 4. în  fișa  postului  nu  sunt  consemnate  atribuțiile  lucrătorului din  punct  de  vedere  al securității și sănătății în muncă corespunzător funcției exercitate;
 5. nu se efectuează triajul epidemiologic,  măștile de protecție nu sunt purtate pe toată durata programului de lucru;
 6. echipamente de muncă fără autorizare ISCIR .

Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef                                                        

 

Mariana Pop

Consilier CCRP