Noutati ITM
Înapoi

16.09.2019 - Activitatea de control august 2019

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2019, precum și a Planului Anual de Acțiuni pentru îndeplinirea Obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020.

Pe parcursul lunii august 2019, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați 57 agenți economici, din care 27 au fost sanctionați, aplicându-se 13 amenzi, în cuantum total de 81.300 lei, și 45  de avertismente.

În urma controalelor, au fost depistate 2 persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă,  angajatorii fiind sancționati contravențional.

Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la:

 • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară;
 • nerespectarea prevederilor  privind  repausul săptămânal;
 • nerespectarea obligației de eliberare a  adeverinței de vechime la încetarea activității salariatului;
 • utilizarea de către beneficiar a muncii cu zilieri în alte domenii de activitate decât cele prevăzute expres de lege.

                

 • .156/2000

Deficiențele constatate, pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la:

 • nerespectarea dispozițiilor privind  sărbătorile legale;
 • nerespectarea prevederilor privind  munca suplimentară, munca de noapte; 
 • nerespectarea obligației pastrarii copiei  contractului  individual de munca pentru salariatii din locul de munca respectiv;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de munca respectiv a modificarii acestora in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic;
 • nerespectarea dispozițiilor art.33 (1) din Legea nr.153/2017 privind publicarea la sediu si pe site-ul autorității publice a listei tuturor funcțiilor;
 • nerespectarea obligației de înregistrare în ordine cronologică a zilierilor in registrul de evidență;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca cu zilieri minori.

 

 

În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost controlați 31 agenți economici, aplicându-se două amenzi în valoare totală de 11.000 lei pentru neprezentarea actelor solicitate în cadrul controlului, respectiv nerespectarea prevederilor legale privind comunicarea evenimentelor, și 22 avertismente.

    Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la:

 1. neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție;
 2. neefectuarea controlului medical la angajare și/sau periodic conform prevederilor H.G. nr.355/2007; 
 3. lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție;
 4. lipsa materialelor necesare informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

 

Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

 

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul