MASS-MEDIA
Înapoi

17.08.2023 - Îngrijitori informali

Îngrijirea  persoanelor vârstnice poate fi asigurată și de către îngrijitorii informali care pot fi membri ai familiei dar nu numai.

Prin Legea nr.355/2022 s-a stabilit ca îngrijitorii informali care își asumă responsabilitatea îngrijirii uneia sau mai multor persoane vârstnice, aflate într-o situație de dependență sociomedicală, să beneficieze de un program de lucru de jumătate de normă și de o indemnizație egală cu jumătate din salariul de bază brut al îngrijitorului la domiciliu pentru gradația 0, potrivit Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Astfel, îngrijitorul informal va încheia cu serviciul de public de asistență socială un contract cu  program de lucru de jumătate de normă,  având ca scop acordarea de îngrijiri uneia sau mai multor persoane vârstnice,  al cărui model este stabilit de Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr.955/2023.

În vederea redactării şi încheierii contractului pentru îngrijirea informală, serviciul public de asistenţă socială va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislația în domeniul asistenței sociale  în vigoare.

Conform Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, îngrijitorul informal este persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau orice altă persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice de către persoana care și-a pierdut autonomia funcțională.  

Potrivit prevederilor aceluiași act normativ, activitățile de bază și instrumentale ale vieții zilnice reprezintă, în principal, prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare.

                    

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef                 

 

Mariana Pop

Consilier CCRP