MASS-MEDIA
Înapoi

18.12.2019 - Salariul de bază minim brut pe țară în anul 2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr.935/2019, începand cu 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care nu include sporuri și alte adaosuri,  se stabilește la 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

Prin excepție, începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Angajatorii au obligația de a majora salariile de bază ale tuturor angajaților care  le au stabilite sub acest nivel.

Reamintim angajatorilor că orice modificare a elementelor din contractele individuale de muncă ale salariaților, inclusiv a salariului de bază, se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților și se transmite conform prevederilor H.G. nr.905/2017.

                                                                     

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul