MASS-MEDIA
Înapoi

19.05.2023 - Accidentele de muncă ușoare

Angajatorii  trebuie să aibă în vedere  obligațiile ce le revin în domeniul sănătății și securității în muncă  în privința accidentelor ușoare suferite de angajați.

Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă definește  evenimentul ca fiind ”accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată disparută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune”.

De asemenea, potrivit aceluiași act normativ, accidentul ușor este evenimentul ”care are drept consecinţa leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile”

Având în vedere că legiuitorul a definit accidentul uşor ca eveniment, acesta va fi cercetat obligatoriu de către angajatorul unde este angajată victima. De asemenea, trebuie respectate prevederile legale cu privire la comunicarea evenimentelor conform prevederilor  Legii nr. 319/2006 și a Normelor de aplicare ale legii aprobate de H.G. nr.1425/2006.

Dosarul de cercetare întocmit  de comisia numită de către angajator şi declarat ca accident uşor, se înaintează pentru verificare si avizare la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.

Conform normelor de aplicare ale legii SSM, dosarul de cercetare în cazul accidentelor ușoare se întocmește într-un singur exemplar, iar evenimentul trebuie comunicat de îndată inspectoratului teritorial de muncă.

În cazul accidentelor ușoare, angajatorul are obligația de a ține evidența acestora în registrul unic de evidență a accidentelor ușoare al cărui model este prevăzut în normele de aplicare ale legii.

Acest registru cuprinde datele personale ale angajatului care a suferit accidentul ușor, locul de muncă, locul accidentului, CAEN-ul activității, efectele accidentării asupra organismului, data/ora accidentării, precum și felul accidentului (cu incapacitate de muncă de mai puțin de trei zile sau mai puțin de o zi). 

 

Luminița Elena Nemeș                                                   Mariana Pop

Inspector șef                                                                Consilier CCRP