MASS-MEDIA
Înapoi

21.02.2024 - Pauza de masă

Codul muncii reglementează aspectele care privesc timpul de muncă și timpul de odihnă. Astfel, timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, iar repausul reprezintă orice perioadă care nu face parte din timpul de muncă.

Dreptul salariaților la pauză de masă și la alte pauze este reglementat de Codul muncii pentru salariații care lucreză mai mult de 6 ore pe zi. "În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariații au dreptul la pauză de masă și la alte pauze, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern",  prevede art. 134(1)  din Codul muncii.

În cazul angajaților minori, dreptul la pauză de masă este stabilit după patru ore și jumătate de muncă. 

Scopul pauzei de masă și al celorlalte pauze este legat de specificul activității, de riscurile specifice fiecărui post sau fiecărei categorii de salariați.

Ca regulă generală, Codul muncii prevede excluderea acestor pauze din timpul normal de muncă, însă prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern se poate stabili că pauzele (inclusiv cea de masă) pot fi incluse în durata zilnică normală a timpului de muncă.

Prin negociere individuală (în contractul individual de muncă), respectiv negociere sau consultare colectivă (în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern)  trebuie prevăzute condițiile de acordare ale pauzei de masă referitoare la momentul acordării și durata acesteia.

La nivel intern, pauza de masă poate fi reglementată diferit, în funcție de specificul activității.

Angajatorul nu poate limita, nici condiționa acordarea pauzei de masă, iar salariații nu pot renunța, deoarece este un drept prevăzut explicit de lege, fiind exclusă orice „tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi”.

Deși drepturile angajaților cu normă parțială sunt în general  similare cu cele ale angajaților cu normă întreagă, pauza de masă  este reglementată  doar în cazul minorilor care lucrează peste patru ore și jumătate, respectiv adulților care lucrează peste șase ore zilnic. Chiar dacă legea nu prevede expres, angajatorul poate acorda acest drept și salariaților al căror timp zilnic de lucru este mai mic decât cel stabilit prin lege . 

                                           

Luminița Elena Nemeș                                              Mariana Pop

 Inspector șef                                                          Consilier CCRP