MASS-MEDIA
Înapoi

21.10.2022 - Modificări la Codul muncii - noi tipuri de concedii

Legea nr.283/2022, care a intrat în vigoare din 22 octombrie, introduce în conținutul Codului muncii două noi tipuri de concedii pentru salariați.

Acestea reprezintă o noutate și au fost introduse ca urmare a unor directive europene, care au ca scop concilierea vieții profesionale cu cea de familie.

Concediul de îngrijitor, care este diferit de cel medical pentru îngrijirea pacientului oncologic, are o durată de cel mult cinci zile lucrătoare pe an și va trebui acordat de către angajatori, la cerere, salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană cu probleme grave de sănătate ce stă în aceeași locuință. Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare  de 5 zile. Regulile acordării concediului și problemele medicale grave ale rudelor se vor stabili printr-un ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și  al ministrului sănătății.

Pentru urgențele familiale, salariații vor putea cere 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic cu condiția informării anterioare a angajatorului. Aceste zile trebuie recuperate ulterior de salariat, modalitatea de recuperare urmând să se facă de comun acord cu angajatorul.

Drepturile dobândite de salariat înainte de intrarea în concediul de creștere a copilului, de îngrijire a copilului bolnav, de acomodare pentru adopția copilului, paternal, de formare profesională și de îngrijitor vor trebui menținute pe toată durata concediilor respective. Aceeași regulă se  aplică și atunci când salariatul absentează pentru urgențe familiale.

Concediul de îngrijitor, concediul paternal  și absența de la locul de muncă pentru urgențele familiale sunt considerate, începând din 22 octombrie, perioade de activitate prestată care nu afectează  numărul zilelor de concediu de odihnă.

Anterior acestei modificări, Codul muncii stipula ca fiind activitate prestată pentru stabilirea duratei concediului de odihnă anual, pe lângă munca prestată efectiv, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cea aferentă concediului de maternitate, concediul de risc maternal și concediul pentru îngrijirea copilului bolnav.

Actul normativ extinde situațiile în care angajatorul nu poate dispune concedierea salariatului. Astfel că pe durata efectuării concediului paternal, a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă salariatul nu poate fi disponibilizat.

Salariaţii care consideră că au fost concediaţi pentru exercitarea acestor drepturi pot solicita angajatorului să prezinte, în scris, motivele pe care au stat la baza deciziei privind concedierea.

 

        Luminița Elena Nemeș                                                       Mariana Pop

        Inspector șef                                                                   Consilier CCRP