MASS-MEDIA
Înapoi

21.12.2020 - Modificari OUG 132/2020

În Monitorul Oficial nr. 1.201 din 9 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. Actul normativ conține modificări și completări la OUG nr. 132/2020:

Se extinde perioada în care angajatorii pot aplica măsura reducerii programului de lucru, nu doar pe durata stării de urgență/alertă/asediu ci și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu. 

Reducerea timpului de muncă cu până la 50% vizează durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă. De asemenea, reducerea se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, respectiv a programului de muncă inegal.

A fost eliminată obligația pe care angajatorii o aveau de a transmite în Revisal măsura de reducere a timpului de lucru.

Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Este important de reținut faptul că pe perioada de aplicabilitate a acestei măsuri sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Luminița Elena Nemeș                                                         Mariana Pop                                

Inspector șef                                                                      Consilier CCRP