MASS-MEDIA
Înapoi

22.11.2022 - Sărbători legale

Potrivit legislației muncii în vigoare, zilele de 30 noiembrie - Sfântul Andrei și 1 decembrie - Ziua Națională a României  sunt zile de sărbătoare legală. 

Codul muncii stabilește că în zilele de sărbătoare legală nu se lucrează indiferent  că este vorba de salariații din sistemul privat sau din cel public, angajatorul având obligația de a le acorda, nefiind necesară o solicitare din partea salariaților.

Prin excepție,  pot presta activitate în zilele de sărbătoare legală doar salariații care lucrează în unităţi sanitare, de alimentaţie publică sau în unități în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Angajatorul, care a desfășurat activitate  cu încadrare în limitele excepțiilor prevăzute de Codul muncii, este obligat să compenseze ziua respectivă prin acordarea de timp liber corespunzător, în cel mult 30 de zile calendaristice.

Dacă nici în interiorul acestui termen nu poate fi compensată ziua de sărbătoare lucrată, atunci angajatorul are obligația de a acorda un spor la salariu de cel puțin 100%, corespunzător muncii prestate.

Potrivit H.G. nr.96/2022, în data de 2 decembrie 2022 se acordă o zi liberă suplimentară pentru personalul din sistemul public, care va trebui recuperată, până la sfârșitul anului, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru.

                               

 

Luminița Elena Nemeș                                                 

Inspector șef 

                                                           

Mariana Pop

Consilier CCRP