MASS-MEDIA
Înapoi

23.08.2023 - Campania Națională in centrele de asistenta sociala

În perioada 01-18.08.2023, s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor în centre de asistență socială, de îngrijire medicală și de recuperare psihică și de dezintoxicare.

Obiectivele acestei campanii au vizat  identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează atât domeniul relațiilor de muncă cât și a securității și sănătății în muncă.

A fost pus accent pe informarea și conștientizarea angajatorilor și  lucrătorilor  cu privire la  consecințele sociale și economice pe care le poate genera nerespectarea prevederilor legale din ambele domenii.

În paralel cu controlul respectării dispozițiilor legale privind relațiile de muncă referitoare la angajarea personalului, timpul de muncă și munca suplimentară, repausuri periodice, munca de noapte, acordarea drepturilor salariale,  inspectorii din domeniul securității și sănătății în muncă au verificat condițiile de muncă asigurate lucrătorilor, având în vedere gama largă de riscuri legată de utilizarea echipamentelor electrice, a centralelor termice, a lifturilor, aplicarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, controlul medical și psihologic al lucrătorilor, etc.

Ca rezultat al acțiunii desfășurate la 16 angajatori,  au  fost  aplicate  26  avertismente și dispuse 47 de măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

Deficiențele constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:

 • dispozițiile legale privind  repausul săptămânal nu sunt respectate;
 • nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nu se respectă termenul de transmitere a datelor privind încetarea contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic
 • nu se efectuează controlul medical periodic pentru lucrători;
 • semnalizarea de securitate și sănătate nu s-a amplasat la toate locurile de muncă;
 • nu se efectuează reviziile periodice ale echipamentelor de muncă;
 • evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională nu include grupurile sensibile la riscuri specifice;
 • lipsa verificării tehnice a cazanului de apă caldă, a instalației de gaz și a centralei termice;
 • nu s-a efectuat măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare;
 • instrucțiunile  proprii de securitate și sănătate în muncă nu sunt elaborate pentru toate activitățile din unitate;
 • nu s-a elaborat programul de instruire-testare în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • instruirea periodică în domeniul SSM nu se efectuează corespunzător pentru toți lucrătorii;
 • nu sunt desemnați lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor;
 • lipsa autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

                                         

Pentru toate neconformitățile constatate, în ambele domenii de competență, au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere cu termen fix sau permanent.

                                               

                  

 

Nemeș Luminița-Elena                                                   

Inspector șef

 

Pop Mariana

                             Consilier CCRP