MASS-MEDIA
Back

24.05.2022 - Majorarea cu 200 lei a salariului minim brut

Salariații angajatoriilor care vor acorda 200 de lei în plus lunar celor care sunt plătiți cu salariul minim brut pe țară nu vor datora, în perioada iunie - decembrie 2022, impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii pentru această majorare. Măsura este prevăzută în OUG  nr. 67 din 18 mai 2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015     0952 2]2  59 65>art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal.

Actul normativ prevede că angajatorii vor putea acorda voluntar, celor plătiți cu minimul pe economie, 200 de lei în plus, pe lună, fără ca această majorare să presupună plăți în plus pentru impozit pe venit și contribuții sociale. Cu alte cuvinte, este vorba de o majorare lunară cu 200 de lei a salariului net .

Este necesar să subliniem câteva aspecte: majorarea  este facultativă, nu obligatorie, de asemenea, nu e obligatoriu să fie acordată de la început de lună, putând fi acordată și pentru o fracțiune de lună, dar ea se va micșora corespunzător. În mod similar, suma de 200 lei se diminuează în funcție de data angajării, respectiv data încetării contractului individual de muncă.

Majorarea de 200 lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei, se acordă salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, sunt încadraţi cu normă întreagă și numai la locul unde se află funcţia de bază.

Totodată, scutirea de taxe  pentru suma lunară de 200 de lei se  aplică și în cazul celor angajați după 01.06.2022  cărora li se  stabilește  un salariu brut de 2.750 de lei  fără a lua în calcul sporurile și alte adaosuri.

Este foarte important de știut că măsura este destinată exclusiv salariaților din domeniul privat.

Important! Majorarea de 200 de lei vizează exclusiv salariul minim de 2.550 de lei. Ea nu se acordă la salariile minime de 3000 lei stabilite în domeniile construcții, agricultură și industria alimentară.

 


Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef       

 

Mariana Pop

         Consilier CCRP