MASS-MEDIA
Înapoi

24.05.2023 - Zile libere în iunie 2023

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii stabilește zilele în care nu se lucrează, acestea fiind declarate sărbători legale.

În acest an avem în luna iunie două sărbători legale apropiate ca dată, respectiv Ziua Copilului, pe 1 iunie, şi Rusaliile, care sunt celebrate duminică 4 iunie şi luni 5 iunie. 

Codul muncii stabilește că “Pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru(…) prima și a doua zi de Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.”

”Salariații care au beneficiat de zilele libere pentru (…) prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator”.

Așadar, zilele libere de sărbători pot fi acordate doar pentru un singur cult religios. Totuși, în situația în care se acordă zile libere de Rusalii, atât pentru cultul religios legal de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, zilele libere suplimentare vor fi recuperate.

Precizăm că, prin excepție, pot presta activitate în zilele de sărbătoare legală doar salariații care lucrează în unităţi sanitare, de alimentaţie publică sau în unități în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, cu condiția ca salariaților să li se asigure compensarea fie cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile fie cu un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază.

Potrivit H.G. nr.1555/2022, în data de 2 iunie 2023 se acordă o zi liberă suplimentară pentru personalul din sistemul public, care va trebui recuperată, până la data de 30 iunie, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru.

                                           

 

Luminița Elena Nemeș                                                  Mariana Pop

Inspector șef                                                               Consilier CCRP