Noutati ITM
Înapoi

24.06.2020 - Munca suplimantara

În Monitorul Oficial al României din 18.06.2020, a fost publicată Legea nr. 85/2020 prin care se modifică articolul 260 alineatul 1, lit. i din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, referitor la munca suplimentară. Noua reglementare a intrat în vigoare la data de         21 iunie 2020.

Modificarea se referă la faptul că sancţiunea contravenţională va fi aplicată angajatorului pentru fiecare angajat identificat în situaţia depășirii numărul de ore suplimentare prevăzut de lege.

Astfel, nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară.

În situația anterioară, amenda era aplicată angajatorului, indiferent de numărul angajaților care  lucrau peste program mai mult decât permitea legea.

Codul Muncii prevede că munca prestată în afara duratei normale a timpului normal de muncă de 8 ore/zi și 40 de ore pe săptămână este considerată muncă suplimentară şi nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

Conform legii durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

                                                          

                       Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier CCRP