MASS-MEDIA
Înapoi

26.08.2020 - Suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul cadru de acțiuni pentru anul 2020 precum și situația existentă pe piața muncii în contextul crizei generate de pandemia cu virusul COVID-19, printre efectele produse numărându-se și acela al suspendării unui număr mare de contracte individuale de muncă, în perioada 15 iunie – 22 august 2020 s-a desfășurat Campania națională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă.

Campania a fost organizată în contextul în care primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat constituie muncă nedeclarată și ținând cont de faptul că au fost semnalate și constatate cazuri în care salariați cu contractul suspendat au continuat să lucreze pentru același angajator.

Obiectivele Campaniei  :     

 1. Identificarea angajatorilor care au primit la muncă salariați pe perioada suspendării contractelor individuale de muncă și determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă;
 2. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în  domeniul relațiilor de muncă;
 3. Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale;
 4. Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii.

Ca urmare a controalelor desfășurate la 104 agenți economici, la  11 dintre dintre aceștia au  fost   identificate 14  persoane prestând muncă nedeclarată :

 • 7 persoane munceau fără a avea întocmite contracte  individuale de muncă ;
 • 5 persoane desfășurau activitate în perioada de suspendare a contractului individual de muncă ;
 • 2 persoane lucrau în afara programului stabilit prin contractele individuale de muncă cu timp  parțial .

Ca urmare a contravențiilor constatate au fost aplicate 11 amenzi contravenționale în valoare totală de 280.000 lei.

Pe lângă munca nedeclarată, inspectorii de muncă au constatat și alte neconformități referitoare la :

 • nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară;
 • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind  acordarea repausului săptămânal;
 • nerespectarea obligatiei de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului.

Amenzile aplicate pentru alte fapte contravenționale decât munca nedeclarată au fost în sumă totală de 25.000 lei.

Având în vedere și scopul preventiv al controalelor dar și faptul că deficiențele constatate  nu aveau o gravitate accentuată inspectorii de muncă au aplicat 102 avertismente pentru:

 • nerespectarea dispozițiilor legale privind sărbătorile legale;
 • nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară ;
 • nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv ;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic.

 

Pentru toate deficiențele constatate au fost dispuse un număr de 265 măsuri de remediere cu termen fix sau permanent .

 

 

 

Nemeș Luminița-Elena                                                   

Inspector șef  

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul