Noutati ITM
Înapoi

26.10.2018 - Campanie Nationala - Spalatorii auto

Avand in vedere obiectivele specifice ale Inspectiei Muncii stabilite atat prin lege cat si prin Programul cadru de actiuni, in perioada 19 – 20.10.2018 s-a desfasurat Campania nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata si pentru verificarea modului in care se respecta  prevederile legale care reglementeaza relatiile de munca si securitatea si sanatatea in munca la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul ’’Intretinerea si repararea autovehiculelor’’ –Spalatorii auto.

Motivele declansarii campaniei :

  • Necesitatea intensificarii actiunilor de control in vederea diminuarii muncii nedeclarate la societati care isi desfasoara activitatea in domeniul ’’Intretinerea si repararea autovehiculelor’’ –Spalatorii auto.

                                   

Munca nedeclarata se manifesta sub urmatoarele aspecte:

    -intelegerea intre angajator si angajat in urma careia angajatul presteaza munca fara a incheia  un contract individual de munca fiind astfel lipsit de drepturile ce decurg din acesta;

    -sustragerea angajatorului de la obligatia de a inregistra contractele individuale de munca incheiate cu angajatii in registrul general de evidenta a salariatilor  ;

    -neintocmirea formelor legale de angajare pentru perioada de proba;

    -prestarea muncii in afara programului prevazut in cuprinsul contractelor individuale de munca cu timp partial;

    -primirea la munca a unui salariat in perioada in care are contractul individual de  munca suspendat.

Avandu-se in vedere faptul ca meseria de spalator vehicule nu impune un nivel ridicat de calificare profesionala, angajatorii  sunt tentati sa profite de ignoranta acestora utilizandu-i cu incalcarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al relatiilor de munca.

Lucratorii din acest domeniu sunt expusi la o gama larga de riscuri de accidentare la locul de munca, cum ar fi: alunecari pe pardoseala umeda, temperaturi extreme, umiditate excesiva, risc de intoxicare cu substante chimice utilizate in procesul de spalare, perioade lungi in care angajatii stau in picioare, risc de electrocutare, arsuri, taieturi,etc.

 

 

Obiectivele Campaniei  :

  1. Identificarea beneficiarilor care utilizeaza munca nedeclarata si luarea masurilor care se impun;
  2. Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al relatiilor de munca;
  3. Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatori a prevederilor legale mentionate;
  4. Identificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor si a tinerilor;
  5. Eliminarea neconformitatilor constatate prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate si aplicarea de sanctiuni contraventionale corespunzatoare.

 

Astfel, au fost verificati 21 agenti economici, iar deficientele constatate, pentru care s-au aplicat 18 avertismente, se refera la:

- nerespectarea obligatiei de pastrare la locul de munca a copiei  contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc;

- nerespectarea obligatiei de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru;

- nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal ; 

- instruire neadecvata a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca privind specificul activitatii;

Pentru  aceste deficiente inspectorii de munca au dispus masuri in vederea remedierii lor.

 

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul