MASS-MEDIA
Înapoi

26.10.2020 - Sprijin financiar pentru zilieri

Reamintim beneficiarilor de lucrări cu zilieri că în Monitorul Oficial numărul 720 din data de 10.08.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență 132/2020  menită să adopte o serie de măsuri de sprijin financiar precum și pentru a stimula angajarea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă.

Potrivit actului normativ se acordă un ajutor financiar pentru zilierii care își desfășoară activitatea în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011. Este vorba despre domenii precum:

•     agricultură, silvicultură, pescuit;

•     creșterea și reproducția animalelor ;

•     alimentație (catering) pentru evenimente;

•     restaurante;

•     baruri și alte activități de servire a băuturilor;

•     hoteluri și alte facilități de cazare.

Ajutorul constă în acordarea unei sume de 35% din remunerația cuvenită pentru ziua de muncă pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, la alegerea beneficiarului de lucrări, cu condiția ca activitatea acestuia să fi fost afectată de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

În ceea ce privește suma mai sus menționată, aceasta se acordă de către beneficiarul de lucrări din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, urmând ca mai apoi să fie decontată de către acesta din bugetul de stat, în baza unei cereri și a unei liste cu persoanele care au beneficiat de acordarea acestor sume. Documentele anterior menționate se depun de către beneficiarul de lucrări spre decontare în format electronic, până pe 5 ale lunii următoare pentru luna anterioară.

"Suma (…) se acordă de către beneficiarul de lucrări, din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, și, ulterior, se decontează integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost plătită, de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București", se stipulează în OUG nr. 132/2020.

Reamintim  faptul că registrul electronic de evidență a zilierilor a devenit obligatoriu de la 25 iulie 2020. Precizăm, că pot avea calitate de beneficiar a muncii prestate de zilieri, următoarele entități: persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială. Totodată, pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional (în regim zilier), atât cetățenii români cât și cetățenii străini care au capacitate de muncă.

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

                             

Mariana Pop

                          Consilier Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul