MASS-MEDIA
Înapoi

27.04.2021 - Sărbători legale

Având în vedere că se apropie sărbătorile pascale reamintim prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii referitoare la sărbătorile legale, cu mențiunea că obligația acordării zilelor libere revine angajatorului.

 “Pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.”

”Zilele libere stabilite pentru persoanele aparţinând cultelor religioase legale, altele decât cele creştine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual.”

Totodată, salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.

Așadar, zilele libere de sărbători pot fi acordate doar pentru un singur cult religios. Totuși, în situația în care se acordă zile libere de Vinerea Mare, de Paști și de Rusalii, atât pentru cultul religios legal de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, zilele libere suplimentare vor fi recuperate.

Precizăm că, prin excepție, pot presta activitate în zilele de sărbătoare legală doar salariații care lucrează în unităţi sanitare, de alimentaţie publică sau în unități în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, cu condiția ca salariaților să li se asigure compensarea fie cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile fie cu un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                                  Mariana Pop

Inspector șef                                                               Consilier CCRP