MASS-MEDIA
Înapoi

27.09.2023 - Noutăți privind concediul de creștere a copilului și a celui de acomodare

Având în vedere modificările intervenite în ultima perioadă în ceea ce privește concediul de creștere a copilului  și a celui de acomodare,  trecem în revistă câteva noutăți relevante atât  pentru angajatori cât și pentru salariați.

Este vorba de OUG nr. 164/2022, care a adus modificări la OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, de normele de aplicare la aceasta, aprobate de H.G.nr.52/2011 modificată și completată de H.G. nr.865/2023, precum și de Legea nr. 70/2023, care modifică Legea nr.273/2004 privind procedura adopției.

În vederea solicitării concediului pentru creşterea copiilor, angajații au obligaţia să anunţe angajatorul, cu cel puţin 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate sau, după caz, înainte de data estimată de începere a concediului, de intenţia de a-şi exercita dreptul la concediul pentru creşterea copilului prin depunerea unei cereri în format letric sau electronic, în care să precizeze perioada estimată a concediului.

În cazul în care persoana îndreptăţită nu precizează în cererea perioada preconizată, angajatorul aprobă cererea pentru perioada maximă, adică pentru doi sau trei ani, în cazul copilului cu handicap.

Perioada preconizată inițial  se poate modifica  pe parcurs numai dacă salariatul,  care se întoarce la activitatea profesională, anunţă, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

Durata concediului de creșterea copilului în cazul celuilalt părinte (cunoscută ca „luna tatălui”), după terminarea concediului părintelui care a solicitat inițial concediul de creștere, este de două luni, nu  una ca până acum „cel puţin 2 luni de concediu pentru creşterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat iniţial acordarea acestui drept”.

De reținut! Angajatorul are obligaţia de a aproba atât concediul pentru creşterea copilului cât și reluarea activității salariatului care dorește să beneficieze de stimulentul de inserție dacă anunță cu cel puţin 30 de zile înainte această intenție.

Drepturile în legătură cu locul de muncă dobândite de salariat la data aprobării concediului pentru creşterea copilului sau care sunt în curs de a fi dobândite la data la care începe concediul se menţin pe toată durata concediului şi se aplică şi după încetarea acestuia, în condiţiile prevăzute de legislaţia în baza căreia aceste drepturi au fost acordate, de contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă.

Tot în acest an a fost modificată și durata concediului de acomodare. Astfel, potrivit Legii nr.273/2004 privind procedura adopției adoptatorul sau oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției.

Concediul de acomodare se acordă pe baza cererii persoanei îndreptățite, la care se anexează documentele doveditoare prevăzute de lege, pe care angajatorul are obligația de a-l aproba.

De asemenea, angajatorul are obligaţia de a acorda, la cerere, salariatului care adoptă timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a maximum 40 de ore pe an.

Important! Atât perioada concediului pentru creşterea copilului cât și cea a concediului de acomodare constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

Angajatorul nu poate dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu pe perioada în care salariatul se află în concediu de creșterea copiilor, în plata stimulentului de inserție , precum și în concediu de acomodare, cu excepţia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.

                                                                       

 

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef       

 

Mariana Pop

Consilier CCRP