MASS-MEDIA
Înapoi

27.10.2022 - Modificări la Codul muncii

Legea nr.283/2022, care a intrat în vigoare din 22 octombrie, pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii implementează  dispozițiile a două directive europene, care conțin noutăți din sfera relațiilor de muncă, având ca scop menținerea unui echilibru  între viața profesională și cea privată a  salariaților.

1.Informații suplimentare cu privire la clauzele din contractul de muncă.

Față de prevederile existente, angajatorul trebuie să informeze candidații și salariații , în plus, cu următoarele:

  • dacă munca nu se desfășoară într-un loc fix ci în mai multe locuri, trebuie precizat dacă deplasarea persoanei între acestea este asigurată sau decontată de angajator;
  • în ceea ce privește salariul trebuie precizate și alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidenţiate separat, alături de periodicitatea plăţii salariului şi metoda de plată;
  • în afară de durata normală a muncii, persoana va trebui informată despre condițiile de efectuare și de compensare/plată a orelor suplimentare și, dacă e cazul, cum e organizată munca în schimburi;
  • în cazul perioadei de probă, va fi necesar să se precizeze și condițiile perioadei de probă, nu doar durata acesteia;
  • precizarea avantajelor acordate (de exemplu, suportarea unei asigurări medicale private sau a contribuțiilor pentru o pensie facultativă/ocupațională);
  • dacă activitatea urmează să se desfășoare în străinătate, pe lângă durata perioadei de muncă va trebui indicată și țara (sau țările) unde se va desfășura activitatea respectivă.

2.Neîndeplinirea obligației de informare

Candidații sau salariații care consideră că angajatorul nu le-a furnizat informațiile obligatorii stabilite prin Codul muncii  pot sesiza instanța competentă și pot cere despăgubiri.

3. Contracte individuale de muncă multiple

Un salariat poate munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, dar fără suprapunerea programului de muncă.

4. Perioada de probă

Unul dintre aspectele de noutate vizează clauza contractuală privind perioada de probă. Astfel, în contractul de muncă trebuie să se regăsească obligatoriu pe lângă durata perioadei de probă și condițiile perioadei de probă, dacă acestea există.

O a doua modificare se referă la faptul că angajatorul nu poate stabili o nouă  perioadă de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții.

Un alt aspect important  pentru angajatul care a trecut peste perioada de probă este acela că poate  solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă  are o vechime de cel puțin şase luni la același angajator.

5. Programul individualizat de muncă

Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariaţii cu acordul sau la solicitarea acestora, temporar sau pe termen lung. Angajatorul va trebui să analizeze cererile salariaților, iar orice refuz va trebui motivat în scris în maxim cinci zile lucrătoare. 

6. Modificări privind regulamentul intern 

Față de elementele care trebuie incluse acum în regulamentul intern, au fost introduse  două noi categorii de dispoziții  referitoare la regulile de preaviz și la informațiile despre politica generală de formare a salariaților (dacă există). De asemenea,  regulamentul intern trebuie să fie adus la cunoștința  salariaților (în format tipărit sau în format electronic) încă din prima zi de lucru și produce efecte de la momentul luării la cunoștință.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef        

                                               

Mariana Pop

Consilier CCRP