MASS-MEDIA
Back

28.01.2021 - Evidența orelor de muncă prestate de salariați

Obligația angajatorului de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat este prevazută în Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Aceasta evidență este obligatorie nu numai pentru a da posibilitatea verificării modului în care angajatorul respectă prevederile legale privind timpul de muncă și de odihnă, dar și pentru întocmirea corectă a statului de salarii, ținând cont de  faptul că documentele de evidență a timpului lucrat efectiv stau la baza întocmirii statului de plată, document întocmit pentru calculul drepturilor bănești cuvenite salariaților.

Pentru o evidență corectă a timpului de muncă, concretizată în pontajul centralizator întocmit lunar în vederea întocmirii statului de plată, aceasta trebuie să aibă la bază documentele primare de evidență, existente la locul de muncă în care salariatul își desfășoară în mod concret activitatea, chiar dacă acesta este un loc mobil, cum au de exemplu, conducătorii auto.

În Codul Muncii se prevede că ”angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru..”

În ceea ce privește modalitatea de evidențiere a orelor de muncă efectiv prestate de către salariat, legiuitorul nu a stabilit modul în care angajatorul trebuie să țină această evidență. Prin urmare, evidența poate fi ținută atât pe suport de hârtie cât și electronic, pentru persoanele care au acces la locul de muncă pe baza unui card sau înregistrează intervalul în care prestează efectiv activitatea (de exemplu, înregistrarea în tahograf a perioadelor de conducere, a pauzelor și perioadelor de odihnă ale șoferilor), urmând ca întocmirea evidenței lunare centralizatoare să aibă la bază aceste documente primare de evidență a timpului real de muncă efectuat de către salariat la locul său de muncă, indiferent dacă acesta este fix sau mobil.

Angajatorul poate stabili organizarea timpului de muncă, în funcție de specificul activității desfășurate, inclusiv printr-un program de lucru inegal, individualizat, în ture, în condițiile stabilite în Codul Muncii, cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la timpul de muncă și de odihnă.

Referitor la salariații mobili și la cei care desfășoară muncă la domiciliu, Codul Muncii prevede că "pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia".

În situația telemuncii, reglementată prin Legea nr. 81/2018, este obligatoriu  ca în contractul de muncă să fie înscrisă modalitatea de întocmire a pontajului:

"În cazul activității de telemuncă, contractul individual de muncă conține (...) următoarele:  (...) e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat".

Și pentru interni este obligatorie ținerea evidenței timpului de lucru. Amintim că, din 2018, organizarea programului de internship se face în temeiul Legii nr. 176/2018, care  prevede timpul maxim pe care îl poate lucra un intern și  obligația angajatorului de a ține evidența timpului de muncă.

 


Luminița Elena Nemeș

Inspector șef         

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul

 

ss