Noutati ITM
Înapoi

28.05.2020 - Campanie Națională – Agenți de plasare a forței de muncă în străinătate

Migrația forței de muncă este un fenomen prezent în societatea românească, cetățenii români apelând la societățile de intermediere sau la persoane fizice pentru ocuparea unui loc de muncă. Desfășurarea activității de mediere și plasare a forței de muncă în străinatate cu încălcarea dispozițiilor legale incidente, constituie un factor de vulnerabilitate pentru cetățenii aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate prin intermediari care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a media și plasa forță de muncă. Acest fapt poate avea consecințe negative asupra siguranței și integrității acestor persoane, aflate în general într-o situație precară, ce poate conduce la situații de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.

In acest sens, în perioada 11 – 22.05.2020  s-a desfășurat  Campania națională pentru verificarea respectării de către persoanele  juridice care desfășoară activități de mediere și plasare a forței de muncă în străinătate a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate și a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.384/2001, având în vedere  Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2020 .

Campania a fost organizată în scopul combaterii a cazurilor de plasare ilegală a forței de muncă în străinătate și asigurării unei mai bune protecții a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

                                 

                   Obiectivele Campaniei  :

  1. Identificarea cazurilor de nerespectare a condițiilor de funcționare și a procedurii de înregistrare de către  persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate;
  2. Identificarea și combaterea cazurilor de plasare a forței de muncă în străinătate cu încălcarea obligațiilor pe care plasatorul le are față de solicitant ;
  3. Conștientizarea agenților de plasare a forței de muncă în străinătate față de obligativitatea respectării prevederilor legale;
  4. Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de plasare a forței de muncă a prevederilor legale în domeniu.

 

În cadrul campaniei, au fost verificați 8 agenti de plasare a forței de muncă în străinătate, constatându-se la unul dintre ei nerespectarea obligației de a transmite trimestrial la inspectoratul teritorial de muncă situația  privind contractele de mediere încheiate și persoanele angajate în străinătate, conform art. 13 din H.G. nr. 384/2001  .In acest caz a fost aplicata sancțiunea  avertismentului, dispunându-se masura de intrare în legalitate.

Din controalele efectuate și din situațiile transmise în anul 2020, s-a constatat faptul că la nivelul județului Sălaj,agenții de plasare înregistrati la inspectoratul teritorial de munca nu au desfășurat activități de mediere și plasare a forței de muncă în străinătate.

Cu toate acestea, considerăm necesar a atrage atenția asupra consecințelor grave pe care le poate produce nerespectarea dispozițiilor legale privind plasarea forței de muncă în străinatate : perceperea de taxe în condițiile în care acestea sunt interzise de lege, necunoașterea condițiilor de muncă, a condițiilor de cazare, a timpului de muncă, a salarizării pentru activitatea prestată, solicitantul fiind înșelat sau chiar abandonat pe teritoriul unui stat străin.

 

 

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul