Noutati ITM
Înapoi

28.05.2020 - Campanie Națională – Construcții și Întreținerea și Repararea Autovehiculelor

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul cadru de acțiuni pentru anul 2020, in perioada 18 – 23.05.2020 s-a desfășurat Campania națională la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile construcții și întreținerea și repararea autovehiculelor.

Campania a fost organizată în scopul diminuării muncii nedeclarate, respectiv verificării condițiilor de securitate și sănătate în muncă având în vedere că odată cu încetarea stării de urgență se reiau activitățile atât pe șantiere cât și în atelierele de întreținere și reparații autovehicule.

Obiectivele Campaniei  :

  1. Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și determinarea angajatorilor în vederea respectării prevederilor legale în  domeniul relațiilor de muncă și cel al securității și sănătății în muncă.
  2. Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele identificate fără forme legale de angajare  și de a le înregistra în REVISAL.
  3. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în  domeniul relațiilor de muncă și cel al securității și sănătății în muncă.
  4. Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea

prevederilor legale, de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniile verificate.

  1. Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor.
  2. Luarea măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii noului coronavirus.

                            

Constatări pe cele două domenii de competență :

Domeniul relațiilor de muncă : Ca urmare a controalelor desfășurate la 36 agenți economici, la  7 dintre dintre acestia au  fost   identificate 12  persoane prestând muncă nedeclarată dupa cum urmeaza :

  • 2 persoane munceau fără a avea întocmite contracte  individuale de muncă ;
  • 8 persoane desfășurau activitate în perioada de suspendare a contractului individual de muncă ;
  • 2 persoane munceau în afara programului stabilit prin contractele individuale de muncă cu timp  parțial .

Ca urmare a contravențiilor constatate au fost aplicate 8 amenzi contravenționale în valoare totală de 180.000 lei.

Reamintim, ca munca nedeclarată  constituie un fenomen extrem de nociv datorită consecințelor sociale și economice pe care le produce : lipsa protecției sociale, lipsa drepturilor pe termen imediat și lung conferite de un contract de muncă, prejudicierea bugetului general consolidat al statului .

Pe lânga munca nedeclarată, inspectorii de muncă au constatat și alte neconformități

( neîntocmirea pontajului zilnic, lipsa de la locul de muncă organizat al contractelor individuale de muncă și ale pontajelor, neevidențierea și neplata orelor suplimentare, a orelor de noapte sau a orelor efectuate în repausul săptămânal ) pentru care au fost dispuse măsuri de remediere cu termen fix sau permanent .

Amenzile aplicate pentru alte fapte contravenționale decât munca nedeclarată au fost în suma de 28.500 lei.

Domeniul securității și sănătății în muncă : au fost controlați un număr de  16 de agenți economici .

Deficiențele constatate ca urmare a controalelor desfășurate au fost după cum urmează:

- evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale nu era efectuată pentru toate locurile de muncă;

- nu era efectuată instruirea suplimentară a lucrătorilor cu privire la riscurile induse de noul coronavirus și măsurile care se impun în atare situație ;

- nerespectarea obligației de constituire a comitetului de securitate și sănătate în muncă;

- verificarea tehnică periodică ISCIR pentru un recipient de aer nu era finalizată ;

- regulamentul de conduită pe perioada stării de alertă nu era afișat la loc vizibil.

Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere. Având în vedere si scopul preventiv al controalelor dar și faptul ca deficiențele constatate nu aveau o gravitate accentuată inspectorii de munca au aplicat sancțiunea avertismentului la contravențiile constatate .

 

Nemes Luminita-Elena                                                    Pop Mariana

Inspector sef                                                                 Consilier CCRP