MASS-MEDIA
Înapoi

28.07.2020 - Registrul electronic al zilierilor

În Monitorul Oficial nr.651/23.07.2020 a fost publicat Ordinul MMPS nr. 1.140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta, ordin care a intrat în vigoare din 25 iulie 2020.

Au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor, beneficiarii de lucrări adică: persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional.

Pentru înființarea Registrului, Beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul. Pentru aceasta,  Beneficiarul depune la sediul ITM competent sau transmite prin e-mail o cerere scrisă însoțită de documentele stabilite prin actul normativ.

Registrul se completează de către Beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile „Inspecția Muncii“, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a Inspecției Muncii.

Aplicația informatică este disponibilă, în mod gratuit, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore.

Autorizarea electronică se obține după descărcarea și instalarea aplicației „Inspecția Muncii“, prin transmiterea cererii de autorizare, denumită „Autorizare Acces“, completată, în prealabil, cu următoarele date:

a) CUI/CIF Beneficiar;

b) datele de identitate ale persoanei care solicită autorizarea: CNP, nume, prenume, adresa e-mail.

Registrul se transmite on-line de către Beneficiar sau de către persoanele împuternicite de acesta, prin aplicația informatică „Inspecția Muncii“, după completarea acestuia în cadrul aceleiași aplicații. Termenele de completare și transmitere sunt stabilite astfel:

a) zilnic, înainte de începerea activității fiecărei persoane care urmează să se afle într-un raport de muncă cu Beneficiarul;

b) lunar, pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, etc.

Beneficiarul și/sau împuternicitul au/are obligația de a păstra Registrul electronic de evidență a zilierilor, prin arhivarea extraselor de Registru completate și transmise anterior.
Extrasele sunt furnizate de sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor, prin e-mail, după fiecare transmitere de Registru efectuată.

 

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul