MASS-MEDIA
Înapoi

29.01.2020 - Comunicat carnete de munca

Carnetul de muncă, completat până la data de 31.12.2010, este un document personal și oficial al titularului, deoarece atestă activitatea desfășurată, durata acesteia, salariul, vechimea în meserie, specialitate, respectiv vechimea totală în muncă până la data de 31.12.2010. Prezentarea acestuia , în original, este obligatorie la casele județene de pensii, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, etc. în vederea deschiderii drepturilor la pensie, indemnizație de șomaj, etc.

Avand în vedere faptul că în prezent în evidențele ITM Sălaj există un număr de 192 carnete de muncă neridicate de către agenții economici în vederea redistribuirii acestora foștilor sau actualilor salariați, informăm angajatorii, respectiv titularii  că se pot prezenta la sediul instituției din Zalău, bld.Mihai Viteazu, nr.85  în vederea preluării carnetelor de muncă. Lista cu angajatorii care nu au ridicat carnetele de muncă ale salariaților este afișată pe site la adresa www.itmsalaj.ro și la sediul instituției.

De asemenea, în gestiunea ITM Sălaj mai există un număr de 5636 carnete de muncă neridicate de către titularii a căror activitate a încetat anterior datei 31.12.2010.

Carnetele de muncă pot fi ridicate de către titulari/angajatori de la sediul instituției dupa următorul program :

-     Luni – Joi   între orele : 8,00 – 16,30 ;

-     Vineri        între orele : 8,00 – 14,00.

 

 

                       Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier CCRP