MASS-MEDIA
Back

29.09.2021 - Campanie nationala - Munca nedeclarata

În perioada 30.08 -17.12.2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj  desfăşoară acţiuni de control în cadrul Campaniei naţionale, parte a Planului de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate.

Obiectivele acestei campanii  urmăresc identificarea și combaterea muncii nedeclarate , identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și tinerilor, determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare  precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă.

Munca nedeclarată are efecte negative atât pentru lucrător cât și pentru societate, precum și pentru bugetul de stat, existând o relație interdependență între plata contribuțiilor sociale și impozitelor și accesul la drepturile de asigurări sociale și alte măsuri de protecție socială.

Persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită atât de drepturile pe termen imediat și lung conferite de un contract de muncă ( concediu de odihnă, concediu medical) cât și de protecție socială (pensie, îndemnizație de șomaj). De asemenea, nu are siguranța plății muncii prestate iar condițiile de muncă precare implică riscuri pentru sănătate.

La rândul lui, angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii produse de acesta.

Consecințele muncii nedeclarate se reflectă negativ și în economie, astfel angajatorii, prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale, au mai puține obligații financiare aflându-se în concurență neloială cu cei care respectă prevederile legale.

Pe parcursul lunii septembrie inspectorii de muncă din cadrul ITM Sălaj au efectuat controale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile:  fabricarea produselor de brutărie și făinoase,  întreținerea și repararea autovehiculelor respectiv construcții.

În cadrul controalelor, inspectorii de muncă au urmărit cu precădere identificarea angajatorilor din cele 3 domenii  de activitate  care utilizează munca adulților, respectiv a  copiilor și a tinerilor care nu au încheiate contracte individuale de muncă sau care, deși le au încheiate în formă scrisă, nu au fost înregistrate și transmise în aplicația Revisal.

Făcând un bilanț al acțiunii, în cursul lunii septembrie, au fost verificați 31 de angajatori, la trei dintre aceștia fiind depistate 4 persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă,  angajatorii fiind sancționați contravențional cu suma de 70.000 lei.

O altă încălcare a prevederilor legale pentru care s-a aplicat amendă de 1.500 lei se referă la nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat.

Deficiențe constatate  pentru care s-au aplicat avertismente :

  • nerespectarea dispozițiilor  legale privind munca suplimentară, respectiv munca de noapte;
  • nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv ;
  • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, respectiv a modificării  acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic.

          Pentru toate neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri de remediere a acestora cu termen fix sau permanent.    

Pentru a spori gradul de conștientizare a celor implicați în procesul muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a transmis angajatorilor din cele 3 domenii de activitate, scrisori de informare cu privire la necesitatea și importanța desfășurării muncii în condiții legale.

 

Nemeș Luminița-Elena                                                    

Inspector șef                                                              

 

Pop Mariana

Consilier CCRP