MASS-MEDIA
Înapoi

29.10.2020 - Modificări acordarea zilelor libere plătite pentru părinți

OUG nr. 182/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 993/27.10.2020,  modifică prevederile OUG nr. 147/2020  privind acordarea zilelor libere plătite pentru părinți în vederea  supravegherii copiilor.

Noutatea principală este că forma actualizată a OUG nr. 147/2020  acoperă, acum, toate scenariile de derulare a cursurilor, astfel cum au fost ele stabilite la nivel legislativ.

Astfel, s-a stabilit  că în situația în care activitatea didactică în unitățile de învățământ, inclusiv în cele de educație antepreșcolară și preșcolară, se desfășoară în scenariile 2 si 3, respectiv prezența prin rotație la școală sau exclusiv online, numărul zilelor libere se acordă în funcție de perioada prevăzută de hotărârea Comitetului județean pentru situații de urgență.

Totodată, pentru situațiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 sau 3, zilele libere plătite pentru părinți (cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut) se acordă numai după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau muncă la domiciliu. 

Practic, acest lucru înseamnă că, dacă există posibilitatea de desfășurare a muncii de la domiciliu sau prin telemuncă, există obligația implementării acestui sistem, înainte de a se acorda zilele libere pentru părinți.

De asemenea, Ordonanța prevede că ajutorul financiar în sumă 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat care a lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă (16 martie - 14 mai 2020) pentru cel puţin 15 zile lucrătoare, se acordă numai angajatorilor care au transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, anterior expirării termenului legal de înregistrare a modificării. Așadar, nu sunt eligibili pentru acești bani angajatorii care nu au întocmit documentele pentru trecerea la telemuncă și care nu au transmis în Revisal telemunca în acea perioadă.

 

Luminița Elena Nemeș                                          Mariana Pop

                 Inspector șef                                                    Consilier CCRP