Noutati ITM
Înapoi

Ucenicia la locul de munca – modificari privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005

La finalul lunii iunie a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Hotararea Guvernului nr. 423/2019 care modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

Printre cele mai importante modificari se numara introducerea prevederii conform careia planificarea orara a pregatirii teoretice si practice a ucenicilor se va stabili de comun acord intre angajator si furnizorul de formare profesionala, in functie de programul de lucru al angajatorului si cu respectarea particularitatilor specifice ucenicilor si a normelor de sanatate si securitate in munca.

Documentul adoptat prevede ca salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică care are calitatea de coordonator de ucenicie să aibă o experienţă de cel puţin 2 ani în ultimii 5 ani în activitatea sau ocupaţia pentru care se organizează ucenicia.

De asemenea, s-a modificat si numarul de ore aferente pregatirii teoretice si practice, pe niveluri de calificare, dupa cum urmeaza:

  1. 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
  2. 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
  3. 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
  4. 1080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

Formarea profesionala prin ucenicie va urma sa se desfasoare pe toata durata contractului de ucenicie, dupa incheierea perioadei de proba care nu poate depasi 30 de zile lucratoare.

De asemenea, sunt stabilite în mod clar motivele imputabile ucenicului, respectiv demisia și concedierea pentru o abatere disciplinară gravă pentru care, dacă îi încetează contractul de ucenicie, după perioada de probă, mai poate beneficia, numai după o perioadă de 2 ani, de un alt program de ucenicie.

 

Pentru incheierea contractului de ucenicie a fost adaugat un nou document necesar, si anume o declaratie pe propria raspundere din partea viitorului ucenic din care sa reiasa ca in ultimii 2 ani nu i-a incetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui si nu detine acte de calificare/absolvire sau certificate de competente profesionale, cu recunoastere nationala, in domeniul de activitate pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

Totodata, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, maternitatea nu constituie motiv de discriminare in executarea uceniciei la locul de munca, iar conform noilor modificari, in cazul in care contractul de ucenicie nu inceteaza de drept in perioada suspendarii acestuia, prin acordul partilor poate fi prelungit in vederea finalizarii programului de formare profesionala. In situatia in care contractual de ucenicie inceteaza in perioada suspendarii, furnizorul de formare profesionala va elibera o adeverinta din care sa reiasa numarul orelor de pregatire teoretica si practica efectuate de ucenic. Pe baza acestei adeverinte, persoana care a avut calitatea de ucenic se poate inregistra la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca in vederea valorificarii orelor de pregatire efectuate.

O ultima modificare de interes vizeaza Anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005, fiind aprobat un model de conventie pe care angajatorul care incheie un contract de ucenicie trebuie sa il incheie cu Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 60 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, pentru a putea beneficia de subventii.

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul