Noutati

Noutati privind  modalitatile de preluare ale registrelor generale de evidenta  a salariatilor si  de eliberare a parolei in vederea transmiterii on-line a registrului electronic a salariatilor / registrului electronic de evidenta a zilierilor.

 

Având in vedere dispozitiile art. 5 din O.U.G. nr.38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice,cererile înaintate Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj în vederea transmiterii registrului  electronic al salariatilor si eliberarii parolei REVISAL/ZILIERI transmise de angajatori/beneficiari prin posta electronica, trebuie semnate cu  semnatura electronica  calificata a reprezentantului legal al angajatorului /beneficiarului .

In cazul in care reprezentantul legal al angajatorului /beneficiarului  nu detine semnatura electronica calificata, acesta sau imputernicitul acestuia, are posibilitatea de a se prezenta personal  la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj, cu cererile semnate olograf,însotite de documentele stabilite în procedura aprobata prin Ordinul  M.M.F.P.S. nr.1918/2011. 

 

Conducerea I.T.M. SALAJ