Simplificare administrativa

Începând cu data intrării în vigoare, 04.07.2023,  a prevederilor Legii nr.9/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor unor documente.

În situațiile în care legislația pe care o aplică inspectoratele teritoriale de muncă prevede că documentația necesară eliberării unor documente cuprinde și anumite copii, acestea vor fi realizate în mod gratuit de funcționarii instituției, în momentul depunerii cererii.

În vederea aplicării “OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative“, ITM Salaj precizează următoarele:
Potrivit art. 2 alin. (1)-(2) din OUG nr. 41/2016, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail“. În acest context, informăm publicul  că adresa de email la care se primesc copii electronice după cartea de identitate este: 

itmsalaj@itmsalaj.ro 

cu menţiunea că în interiorul emailului este necesară specificarea scopului pentru care a fost trimisă copia electronică (eliberare parolă, eliberarea extrasului din baza de date privind registrul electronic, etc.)