Supravegherea Pieței

Programul sectorial de supraveghere a pieței produselor industriale  ale  Inspecției Muncii pe anul 2024

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2024, coordonat de către Comisia Europeană.

Având în vedere angajamentul de realizare a integrării în structurile europene, România trebuie să realizeze o monitorizare activă a produselor care circulă pe piața internă sau care intră în spațiul European.

Necesitatea elaborării programului sectorial este o cerință a Regulamentului (CE) nr.765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și a Regulamentului (UE) nr.1020/2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

Prin Campania pentru verificarea implementării prevederilor actelor normative prin care s-au transpus directivele europene, Inspecția Muncii urmărește conștientizarea și verificarea actorilor implicați asupra necesității cunoașterii și respectării dispozițiilor legale referitoare la introducerea pe piață a produselor.

Controalele vor fi atât pro-active, efectuate în baza programului sectorial întocmit de grupul central de coordonare a acțiunii, cât și reactive, realizate ca urmare a sesizărilor sau notificărilor venite din partea operatorilor economici, ale Comisiei Europene sau altor state membre. Acestea se vor derula la producători și reprezentanțele acestora, la importatori și distribuitori, la utilizatorii finali, în târguri și expoziții. Se va pune accent pe verificarea site-urilor de vânzări on-line/off-line a produselor industriale.

Campania urmăreşte realizarea obiectivelor amintite mai sus, prin acţiuni de conştientizare şi verificare a operatorilor economici (producători, importatori, distribuitori), cu privire la cunoaşterea şi respectarea actelor normative care reglementează introducerea pe piaţă a produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii.

Campaniile similare, desfășurate în anii anteriori, au avut ca rezultate creșterea numărului de produse controlate și introduse în baza de date a Inspecției Muncii precum și scăderea numărului de produse neconforme intrate pe piața românească.