Supravegherea Pieței

Programul sectorial de supraveghere a pietei al Inspectiei Muncii pe anul 2017

Actiunea nr.6 din programul cadru al Inspectiei Muncii pe anul 2017 are la baza programul sectorial de supravegherea pietei, cerinta reglementata de  Regulamentul  CE 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor.

Ca urmare Romania prin autoritatile de supraveghere a pietei desemnate pe domenii de competenta inclusiv Inspectia Muncii a instituit si pus in aplicare programe sectoriale de supraveghere a pietei. Acest program a fost transmis la Comisia Europeana prin intermediul  ministerului.

Astfel, se urmareste concentrarea actiunilor de control pe domenii prioritare prin stabilirea unor categorii  de produse ce urmeaza a fi verificate. Principalele grupe de produse incluse in programul de control pentru anul 2017 sunt: motofierastraie portabile, motopompe,betoniere,  aparatura electrica utilizata in mediu ATEX, fierastraie circulare, imbracaminte de protectie, ochelari de protectie, casti de protectie, explozivi de uz civil si articole pirotehnice.

Punerea pe piata a produselor  mentionate este reglementata de  hotararile de guvern  care sunt in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii:

- HG 409/2016 ce transpune Directiva 2014/35/UE privind echipamentele electrice de joasă tensiune ;

- HG 115/2004 ce transpune Directiva 89/686/CEE privind echipamentele individuale de protecţie;

-HG 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor ce transpune Directiva 2006/42/CE

- HG 245/2016 ce transpune Directiva 2014/34/UE privind echipamentele utilizate în atmosfere potenţial explozive;

- HG 197/2016 ce transpune Directiva 2014/28/UE privind explozibili pentru uz civil;

-HG 1756/2006 ce transpune Directiva 2000/14/CE privind reducerea emisiilor de zgomot în afara clădirilor ;

- Regulamentul UE 2016/1628 privind cerințele și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamente mobile fără destinație rutieră;

- H.G. nr. 1102/2014 ce transpune  Directiva 2013/29/CE  privind  articolele  pirotehnice

 

Monitorizarea rezultatelor si evaluarea eficientei activitatii de supraveghere a pietei desfasurata de inspectorii de munca, se realizeaza permanent in sistem on-line utilizand baza de date proprie Inspectiei Muncii destinata special acestei activitati.

Mai multe informatii cu privire la drepturile si obligatiile producatorilor, importatorilor, distribuitorilor si utilizatorilor: http://ec.europa.eu/growth/index_ro