Verificarea listelor transmise de primării cu beneficiarii de ajutor social

LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*)

privind venitul minim garantat

 

Conform prevederilor Legii nr.416/2001 pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare, se verifică lunar dacă au încheiat un contract individual de muncă.

Pe baza situatiilor transmise de la primariile din judet, Agenţia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Salaj are obligaţia de a transmite lunar, în format electronic, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Salaj, lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listei ITM Salaj transmite agenţiei teritoriale situaţia nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă.