Formulare Relatii de Munca
 

Decizie de numire a persoanei autorizate pt. completarea si transmiterea ReviSal                          .pdf       .docx
Cerere pentru eliberare adeverinte vechime - persoane fizice - angajatori

Cerere pentru eliberare extras ReviSal - persoane fizice - angajatori

Model decizie de incetare a contractului individual de munca          .pdf       .docx

Act aditional la contractul individual de munca

Model contract individual de munca   - Atentie!  Punct de vedere al Inspectiei Muncii referitor la interpretarea si aplicarea dispozitiilor Ord. MMPS 585/2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003

Model contract stagiu
Model contract ucenicie
Formular E 101
ANEXA 1 - Comunicat detasare conf. Legii nr. 16/2017          .pdf       .docx
ANEXA 2 - declaratie conf.Legii 16/2017        .pdf       .docx
Adeverinte
Informare prestari servicii ReviSal                  .pdf       .docx
Reziliere contract prestari servicii ReviSal      .pdf       .docx