INFORMAŢII PUBLICE

Accesul la informaţii de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Normele Metodologice de aplicare ( Descarcă de aici: conținutul legii și nomele metodologice - HG 123/2002 )

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 

Anunt - Posibilitatea de a transmite copia in format electronic dupa cartea de identitate, prin e-mail.

Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 41/2016, pentru furnizarea unui serviciu public (eliberare adeverinte, extrase REVISAL, etc.), se accepta copia in format electronic dupa cartea de identitate, transmisa prin e-mail. Potrivit prevederilor Ordinului nr. 826 din 28 mai 2014 publicat in M.Of. nr. 407/02.06.2014 (*actualizat*),privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, tariful care se percepe de la persoanele fizice, juridice, de la persoanele fizice autorizate şi de la alte entităţi constituite în condiţiile legii pentru categoria de servicii prestate este de 20 lei/document, pentru fiecare dintre serviciile care pot fi prestate de inspectoratele teritoriale de muncă. 

 

Numele şi Prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice:

 

Numele şi prenumele

Funcţia

   Sasu Cristian Iosif

 Inspector sef

Flore Ioan

  Purtător de cuvânt

 

 

Guvernare transparenta, deschisa si participativa, - standardizare, armonizare, dialog imbunatatit

 

Inventarul clădirilor aflate în proprietatea ITM Satu Mare, încălzite, cu suprafață mai mare decât 250 mp - afișat conform Ordinelor M.D.R.A.P. nr. 3466/2013 și nr. 263/2015