Legislatie

Legislatie specifica domeniilor de activitate ale ITM Satu Mare:

Legislatie specifica relatii de munca

Legislatie specifica CCMMRM

Legislatie specifica securitatii si sanatatii in munca

Legislatie - institutii legislative 

Legislatie generala

Legea nr.108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici

O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001

H.G. nr.1377/2009  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii , precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

H.G. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale