Lista privind transparenta veniturilor salariale conform art.33 (1) din Legea 153/2017

Lista privind transparenta veniturilor salariale

Asigurarea transparenţei veniturilor salariale

Potrivit art. 33 alin (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  • salariul de bază, solda functiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunara, după caz;
  • tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • valoarea anuala a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadî lucrată de un an, precum şi baza legală de acordare a acestora;
  • valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează  să fie acordată pentru o peroadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
  • orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legala a acestora.

Situaţia la data de 31.03.2020

Situaţia la data de 30.09.2019

Situaţia la data de 31.03.2019

Situaţia la data de 30.09.2018

Situaţia la data de 31.03.2018

Situaţia la data de 30.09.2017