Lista privind transparenta veniturilor salariale conform art.33 (1) din Legea 153/2017

Lista privind transparenta veniturilor salariale

Asigurarea transparenţei veniturilor salariale

Potrivit art. 33 alin (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  • salariul de bază, solda functiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunara, după caz;
  • tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • valoarea anuala a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadî lucrată de un an, precum şi baza legală de acordare a acestora;
  • valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează  să fie acordată pentru o peroadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
  • orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legala a acestora.

Situaţia la data de 31.03.2024

Situaţia la data de 30.09.2023

Situaţia la data de 31.03.2023

Situaţia la data de 30.09.2022

Situaţia la data de 31.03.2022

Situaţia la data de 30.09.2021

Situaţia la data de 31.03.2021

Situaţia la data de 30.09.2020

Situaţia la data de 31.03.2020

Situaţia la data de 30.09.2019

Situaţia la data de 31.03.2019

Situaţia la data de 30.09.2018

Situaţia la data de 31.03.2018

Situaţia la data de 30.09.2017