MASS-MEDIA
Înapoi

Comunicat de presa - Campanie nationala asistenta sociala

Comunicat de presa - Campanie nationala asistenta sociala, activitati ale centrelor de ingrijire

In perioada 01.08.2023 - 18.08.2023, s-a desfasurat Campania Nationala pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind lncheierea, modificarea, si executarea contractelor individuale de rnunca si pentru verificarea modului In care sunt respectate cerintele minime pentru irnbunatatirea securitatli si protectia sanatatii lucratorilor de catre angajatorii care lsi desfasoara activitatea In urrnatoarele domenii de activitate: alte activitati de asistenta sociala, cu cazare - cod CAEN 8790, alte acttvttati de asistenta sociala, fara cazare - cod CAEN 8899, activitati ale centrelor de lngrijire medicale - cod CAEN 8710 si activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare - cod CAEN 8720.