Tarife prestatii de servicii - cont I.T.M.

Tarife privind prestatiile de servicii

Tarifele prrcepute de catre ITM Satu Mare sunt stabilite prin ordinul nr. 826/2014:

Ordin nr.826/2014

 

Tarifele privind serviciile de copiere a documentelor solicitate de catre persoanele interesate sunt stabilite prin Decizia Inspectorului general de stat al Inspectiei Muncii nr. 253/07.06.2017

Decizia 253/07.06.2017

 

Cont al ITM Satu Mare pentru venituri provenite din taxe si prestatii: 

RO46TREZ5465032XXX006952   - deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare.

Cod fiscal: 12310099

Beneficiar: Inspectoratul Teritorial de Munca Satu Mare