Verificarea listelor transmise de primării cu beneficiarii de ajutor social

 

Conform Legii 417/2001:

Pentru verificarea condiţiilor de acordare a venitului minim garantat, primarii au obligaţia de a transmite lunar, lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă, cât şi la agenţia teritorială de plăţi şi inspecţie socială.