Campanii de control în domeniul RM

 

    ANUNȚ IMPORTANT pentru toți operatorii economici și angajații din întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru toți cei interesați de dialogul social

 

La inițiativa Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu lansează două campanii de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii precum și a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social. Aceste campanii au o importanță crucială în asigurarea unor relații de muncă echitabile și transparente, contribuind la consolidarea dialogului social și la îmbunătățirea condițiilor de muncă în întreprinderi. Prin intermediul acestor inițiative, I.T.M. Sibiu dorește să informeze atât angajatorii cât și angajații despre drepturile și responsabilitățile lor în conformitate cu prevederile legale.

 

Perioadele de desfășurare a campaniilor sunt următoarele:

  • În perioada 01.02.2024 - 29.02.2024 se va desfășura Campania națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii.

Obiectivul campaniei este promovarea negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii, plecând de la principalele beneficii ale negocierii colective pentru angajați/lucrători și angajatori. Fișă suport

  • În perioada 01.02.2024 – 31.12.2024 se va desfășura Campania Națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul campaniei este informarea și conștientizarea angajatorilor și a angajaților /lucrătorilor cu privire la prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, act normativ recent care a suferit deja mai multe modificări, cu accent pe promovarea drepturilor individuale și colective ale angajaților/lucrători și a angajatorilor, conform fișei suport atașată.               

 

Acțiunile de promovare, informare și conștientizare vor avea loc prin întâlniri cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii/angajatorii din toate domeniile de activitate, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor patronale și sindicale.

De asemenea, aceste acțiuni se vor realiza cu ocazia controalelor efectuate la angajatorii din grupurile țintă, prin publicarea mesajelor de informare și conștientizare în mass-media locală, pe rețelele de socializare și pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu.

Participarea activă la negocieri și respectarea legislației în domeniu sunt elemente esențiale pentru promovarea unei culturi organizaționale sănătoase și a unui mediu de muncă sigur și prosper.