concursuri_2022

Concursuri publicate în cursul anului 2022

  • 29.07.2022 - Concurs/examen pentru promovarea funcţionarilor publici de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut - 2 funcții, Biroul C.S.S.M. și Compartiment C.R.P.

                         - 21.06.2022  - Anunţ concurs

                                               - Bibliografie şi tematică S.S.M.

                                               - Bibliografie şi tematică C.R.P.

                          - 18.07.2022   - PV selecţie dosare

                          - 29.07.2022 - PV rezultate proba scrisă

                          - 01.08.2022 - PV rezultate proba interviu

                          - 02.08.2022 - PV rezultate finale

  • 26.07.2022 - Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de execuţie de inspector de muncă, clasa I, gradul profesional debutant, Biroul Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relaţii de Muncă

                         - 24.06.2022 - Anunţ concurs

                                              - Atribuţiile postului

                                              - Bibliografie şi tematică

                        - 19.07.2022  - PV selecţie dosare

                         - 26.07.2022 - PV rezultate proba scrisă

                         - 28.07.2022 - PV afișare rezultate contestație

                         - 28.07.2022 - PV rezultate proba interviu

                         - 29.07.2022 - PV afișare rezultate finale

  • 28.06.2022 - Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer, treapta profesională I, la Compartimentul Economic Achiziţii Publice şi Administrativ

                          - 06.06.2022 - Anunt concurs

                          - 22.06.2022 - Rezultate selecţie dosare

                          - 28.06.2022 - Rezultate proba scrisă

                          - 30.06.2022 - Rezultate finale proba scrisă

                          - 01.07.2022 - Rezultate proba interviu

                          - 04.07.2022 - Centralizator nominal rezultate finale