concursuri_2023

Concursuri publicate în cursul anului 2023

  •  23.03.2023 - concurs/examen pentru promovarea funcţionarilor publici de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut - 1 funcție, Biroul C.C.M.M.R.M.

                          - 17.02.2023  - Anunţ concurs

                                                - Bibliografie şi tematică

                         - 14.03.2023  - PV selecţie dosare

                         - 23.03.2023  - PV rezultate proba scrisă

                         - 23.03.2023  - PV rezultate proba interviu

                         - 24.03.2023  - PV rezultate finale

  • 22.03.2023 - concurs/examen pentru promovarea funcţionarilor publici de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut - 1 funcție, Serviciul C.R.M.

                         - 17.02.2023  - Anunţ concurs

                                               - Bibliografie şi tematică

                         - 14.03.2023  - PV selecţie dosare

                         - 22.03.2023  - PV rezultate proba scrisă

                         - 22.03.2023  - PV rezultate proba interviu

                         - 23.03.2023  - PV rezultate finale