concursuri_2021

Concursuri publicate în cursul anului 2021

  • 23.11.2021 - Concurs/examen pentru promovarea funcţionarilor publici de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut - 1 funcție

                         - 21.10.2021 - Anunţ concurs promovare

                                              - Bibliografie

                         - 15.11.2021 - P.V. selecţie dosare

                         - 23.11.2021 - Afiş rezultate finale proba scrisă

                                              - Afiş rezultate proba interviu

                         - 24.11.2021 - Rezultate finale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 12.07.2021 - Concurs pentru ocuparea prin recrutare a următoarelor funcții publice de execuție vacante:
            1. Consilier, gradul profesional superior, Compartiment Economic, Achiziții Publice și Administrativ;
            2. Expert, gradul profesional asistent, Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul.

                    - 09.06.2021 - Anunț concurs recrutare

                                        - Bibliografie şi tematică pentru funcţia de consilier Compartiment EAPA

                                        - Bibliografie şi tematică pentru funcţia de expert Compartiment CRP

                                        - Atribuţiile prevăzute în fişa postului de consilier Compartiment EAPA

                                        - Atribuţiile prevăzute în fişa postului de expert Compartiment CRP

                    - 05.07.2021 - Rezultate selecţie dosare - consilier Compartiment EAPA

                                          - Rezultate selecţie dosare - expert Compartiment CRP

                   - 12.07.2021 - Afiş rezultate finale proba scrisă - consilier Compartiment EAPA

                                        - Afiş rezultate finale proba scrisă - expert Compartiment CRP

                    - 14.07.2021 - Afiş rezultate contestaţie proba scrisă - expert Compartiment CRP

                    - 15.07.2021 - Afiş rezultate proba interviu-consilier Compartiment EAPA

                                         - Afiş rezultate proba interviu-expert Compartiment CRP                                     

                    - 16.07.2021 - Afiş rezultate finale - consilier Compartiment EAPA

                                         - Afiş rezultate finale - expert Compartiment CRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 26.05.2021 - Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de inspector de muncă, clasa I, gradul profesional superior, Serviciul Control Securitate și Sănătate în Muncă

                    - 26.04.2021 - Anunț concurs recrutare

                                         - Bibliografie și tematică

                                         - Atribuțiile prevăzute în fișa postului

                    - 18.05.2021 - Rezultate selecţie dosare

                    - 27.05.2021 - Rezultate proba scrisă

                    - 28.05.2021 - Rezultate proba interviu

                    - 31.05.2021 - Rezultate finale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 09.02.2021 - Concurs/examen pentru promovarea funcţionarilor publici de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut - 2 funcții, Biroul C.C.M.M.R.M. și Compartiment L.C.A.

- 08.01.2021 - Anunţ concurs de promovare

- 08.01.2021 - Bibliografie B.C.C.M.M.R.M.

 - Bibliografie L.C.A.

- 03.02.2021 - Rezultate selecţie dosare

- 05.02.2021 - Anunț amânare concurs

- 25.02.2021 - Afiş rezultate proba scrisă

- 26.02.2021 - Afiş rezultate finale proba scrisă

- 04.03.2021 - Afiş rezultate proba interviu

- 05.03.2021 - Afiş rezultate finale proba interviu

- 09.03.2021 - Afiş rezultate finale

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------