DESPRE I.T.M. Sibiu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu este instituție publică aflată în subordinea Inspecției Muncii, prin care se exercită atribuții de autoritate de stat în domeniul muncii, relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și a supravegherii pieței. Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competență la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.

Inspecția Muncii este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu sediul în municipiul București. Inspecția Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unitați cu personalitate juridică, care sunt organizate în fiecare județ și în municipiul București.

  INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17
Tel: 0269 - 217.516
       0269 - 210.469
Fax: 0269 - 214.712

e-mail: itmsibiu@itmsibiu.ro

Program de lucru Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu:

Luni - Joi: 8:00 - 16:30

Vineri 8:00 -14:00

 
Programul de lucru cu publicul:
Compartimentul comunicare şi relaţii cu publicul Luni, Marţi, Miercuri, Vineri 08:00 – 16:30
Joi 08:00 - 18:30
Casierie
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17
Subsol I
Luni - Vineri 08:00 – 13:00
Eliberare extrase Revisal
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17
Subsol I
Luni - Vineri 08:00 – 13:00
Punct de lucru Mediaş
Mediaş, P-ta Regele Ferdinand Nr.1
Luni - Joi 08:00 – 16:30
  Vineri 08:00 - 14:00