DESPRE I.T.M. Sibiu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu este instituție publică aflată în subordinea Inspecției Muncii, prin care se exercită atribuții de autoritate de stat în domeniul muncii, relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și a supravegherii pieței. Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competență la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.

Inspecția Muncii este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu sediul în municipiul București. Inspecția Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unități cu personalitate juridică, care sunt organizate în fiecare județ și în municipiul București.

Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, şi, respectiv, a prevederilor Convenţiei OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale Convenţiei OIM nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975

  INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17
Tel: 0269 - 217.516
       Fax: 0269 - 214.712

e-mail: itmsibiu@itmsibiu.ro

Program de lucru Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu:

Luni - Joi: 8:00 - 16:30

Vineri 8:00 -14:00

 
Programul de lucru cu publicul:
  Luni - Joi 08:00 – 16:30
Vineri 08:00 - 14:00

 

Casierie
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17
 

Luni - Joi

Vineri

08:00 – 13:00

08:00 - 11:00

Eliberare extrase Revisal
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17
Subsol I
Luni - Vineri 08:00 – 13:00
Punct de lucru Mediaş
Mediaş, P-ta Regele Ferdinand Nr.1
Luni - Joi 08:00 – 16:30
  Vineri 08:00 - 14:00