Informare Factura electronica

Stimați colaboratori,


Ref: factura electronică RO e-factura


Având în vedere prevederile art. II din legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi
implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-factura şi factura
electronică în România, respectiv:
Art.II
"Începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliţi în România conform art.
266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, au obligaţia în relaţia B2G, definite conform art. 2 alin (1) lit. m) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi
implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO-eFactura şi factura
electronică în România, [...], să emită facturi electronice şi să le transmită prin sistemul
naţional privind factura electronică RO e-Factura",

vă rugăm să procedați în conformitate.