Informatii de interes public

COMUNICAT

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 721/25.03.2020 activitatea de relaţii cu publicul a I.T.M. Sibiu se va desfăşura în mod obligatoriu doar prin e-mail şi telefon.

“Art.3 Pe toată perioada stării de urgenţă, toate instituţiile publice din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale îşi vor organiza şi desfăşura activitatea de relaţii cu publicul doar prin e-mail şi telefon,în mod obligatoriu. În situaţia în care cetăţenii se prezintă la sediul instituţiei, aceştia vor fi îndrumaţi să utilizeze numărul de telefon sau e-mail pus la dispoziţie de către instituţie în acest scop.”

Prin urmare, persoanele fizice şi juridice, care doresc să se adreseze instituţiei noastre o pot face prin intermediul adresei de e-mail: itmsibiu@itmsibiu.ro sau la numărul de telefon: 0269-217516.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accesul la informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001

Informatiile de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu se ofera la cerere de catre functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice in limitele Legii nr. 544/2001.

Informatiile de interes public pot fi solicitate in scris sau verbal, dupa procedura descrisa in Legea nr. 544/2001 si in Regulamentul de organizare si functionare al I.T.M. Sibiu.

Solicitarea de informaţii

Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu, puteti trimite o cerere pe adresa Sibiu, Calea Dumbravii nr. 17, cod 550324.

Cererea de solicitare (in conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001) trebuie sa fie adresata explicit Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu si trebuie sa cuprinda urmatoarele:
•informatia solicitata, astfel incat sa permita identificarea informatiei de interes public;
•numele, prenumele si semnatura solicitantului;
•adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Reclamaţii şi petiţii

In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, va puteti adresa cu o reclamatie Inspectorului Sef al Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu.

Reclamatia administrativa va avea formatul tip prezentat in Normele Metodologice din 7 februarie 2002 si va fi depusa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si a Normelor metodologice din 7 februarie 2002.

model Reclamatie Administrativa (1)
model Reclamatie Administrativa (2)

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice

Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate in conformitate cu Hotararea nr.123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.554/2001 sunt:

• Art. 32 - In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

• Art. 33 - Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

• Art. 34 - In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.

• Art. 35 - (1)Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizand nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
- (2)Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
a)primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b)efectueaza cercetarea administrativa;
c)stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
d)in cazul in care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. in cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii; e)redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.

• - Art. 36 - (1)Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
- (2)Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.

De asemenea, cetatenii sau organizatiile legal constituite pot adresa Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu petitii, in conformitate cu procedura descrisa in Ordonanta 27/2002 si in Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu (Legea nr. 108/1999, H.G. nr. 767/1999). Petitiile se adreseaza in scris la adresa mentionata mai sus si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele si prenumele petitionarului, precum si adresa unde acesta urmeaza sa primeasca raspunsul.
Toate solicitarile, sesizarile si petitiile vor fi solutionate in termene prevazute de legislatia in vigoare.

Lista cu documentele puse la dispozitia cetateanului in baza Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public

A. Pentru a vizualiza lista informatiilor de interes public care se furnizeaza din oficiu in baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public click aici

B. Pentru a vizualiza lista informatiilor de interes public care se furnizeaza la cerere in baza prevederilor art. 6 alin. 1 si alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public click aici