Informaţii utile sindicatelor în vederea emiterii dovezii de reprezentativitate

Informaţii utile sindicatelor în vederea emiterii dovezii de reprezentativitate conform art. 53 alin. 3 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social

 

IN ATENTIA SINDICATELOR

Potrivit art. 51 alin. 2 din Legea dialogului social nr. 62/2011, indeplinirea de catre organizatiile sindicale a conditiilor de reprezentativitate se constata, la cererea acestora, de catre instanta care le-a acordat personalitate juridica, prin depunerea la instanta a documentatiei prevazute la art. 52 din legea mai sus mentionata.

Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate la nivel de unitate se face astfel:
1. copie a hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile de dobândire a personalitatii juridice de catre sindicat si a ultimei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile de modificare a statutului si/sau componentei organului executiv de conducere;
2. declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri;
3. dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de angajator;
4. dovada depunerii la ITM Sibiu a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii la judecatorie, sindicatele vor depune o copie scrisa si una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de munca, care o va înregistra si va emite dovada în acest sens (art. 53 alin.3 din Legea nr.62/2011).